2020-2021

Nu există date de afișat!

2019-2020

Nr. crt. Nivel proiect Partener proiect
1
Parteneriate încheiate în cadrul proiectelor la nivel judeţean
Asociația de Servicii Sociale SCUT
2
Parteneriate încheiate în cadrul proiectelor la nivel regional
Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
3
Parteneriate încheiate în cadrul proiectelor la nivel naţional
Asociația pentru Tineret Olimp, București;
Școala Gimnazială ” Iorgu Radu, Bârlad, jud. Vaslui;
SC Didactica Publishing House SRL, București;
Asociația Brainstorming
Grup Editorial EDU, jud Mureș;
Autoritatea de Supraveghere Financiară ASF, București;
4
Parteneriate încheiate în cadrul proiectelor la nivel european
Școala Românească Haga, Olanda