Să ne întoarcem cu gândul înapoi, în jurul anului 1945. Una din zonele Brașovului de atunci era și cea a transportului, amplasată în partea de nord-est a vetrei orașului fiind cuprinsă între zona industrială de nord-est și cartierele rezidențiale, Gării (este vorba despre gara veche a Brașovului, gara de astăzi construindu-se mai târziu) și Timiș-Triaj și se extindea tentacular de-a lungul liniei ferate Brașov – Sf. Gheorghe. Aici erau grupate cele mai importante unități ale nodului feroviar Brașov cu serviciile aferente. La sfârșitul războiului, în 1945, în acest cartier mai existau câteva întreprinderi: Rafinăria de petrol, Gara călători (azi a rămas doar o clădire – fosta clădire cu birourile gării- care s-a transformat în locuințe) și Atelierele CFR. Elementul caracteristic care a apărut în acea perioada de dezvoltare demografică l-a constituit concentrarea populației în orașe, deci și în Brașov, că urmare a migrației definitive a unei părți din populația sătească spre centrele industriale, cu tendința de stabilire treptată în apropierea locului de muncă.
Astfel s-a simțit nevoia construirii de locuințe noi precum și refacerea celor vechi. Au apărut Pavilioanele CFR de pe stradă Dobrogea și cele din Triaj, acestea fiind primele construcții de locuit din Brașov, locuințe făcute din fondurile statului. Odată cu mărirea numărului de locuitori din cartier, s-a simțit nevoia școlarizării copiilor acestora și a unei intense munci de alfabetizare a muncitorilor din Gara CFR, Automotoare, Atelierele CFR și cartierul CFR cu o întindere până în Craitar. În aceste condiții Ministerul Instrucțiunii Publice a aprobat deschiderea școlilor în cartierele muncitorești cu subvenționarea lor de către unitățile economice mari. În cartierul de nord-est al orașului, ia ființă prima dată o școală: Școală Nr. 13 CFR care începe să funcționeze de la 1 septembrie, în clădirea cu nr. 24 de pe stradă Ilie Pintilie. Era o casă de locuit, eliberată și pusă la dispoziția școlii, școală subvenționată de Regională a IV-a CFR.

În 1946 se trece la construirea unui nou local de școală, local ce a fost dat în folosință în toamna anului 1947, pe stradă Ilie Pintilie nr. 30 (astăzi -stradă Harmanului) Sumele bănești pentru construirea noului local de școală au fost alocate din fondul de stat și al Regionalei a IV-a CFR. La construcția noii clădiri au participat în mod direct părinții elevilor și chiar elevii din clasele mai mari (muncă manuală patriotică).S-au remarcat în această activitate părinți că : Ciochia Petre, Pall Anton, Dragomir Ioan, foști muncitori la Atelierele CFR. Clădirea a fost construită din cărămidă. În anul următor – 1948 – când a avut loc reforma învățământului- școală a funcționat cu 7 clase elementare obligatorii. În acei ani Școala Generală Nr. 13 (azi Școală Gimnazială Nr. 8), a fost una din școlile cu cel mai mare număr de elevi din oraș. Fiind construită în cartierul CFR, cu sprijinul Regionalei a IV-a CFR, cursurile acestei școli au fost frecventate mai ales de copiii ceferiștilor, doar 20% fiind copiii celorlalți locuitori ai cartierului. Școala Nr. 13 de pe stradă Ilie Pintilie a școlarizat copiii din cartierul care începea de la intreprinderea – Strungu (Hidromecanică) și până la marginea orașului, în Craitar. Raza de cuprindere a copiilor la școală era foarte mare.
Datorită marii aglomerări școlare s-a simțit nevoia unui alt local de școală pentru a-i putea școlariza pe toți copiii. Astfel în același an, 1948, ia ființă, într-o casă particulară de pe str. Bernat Andrei nr.3 din Craitar, o școală de 4 clase care aparținea tot de Școală Nr. 13. Absolvenții acestei școli au fost îndrumați spre o școală profesională de pe lângă depoul CFR fiind pregătiți pentru munci specifice CFR-ului. Odată cu construirea localului în 1947, se trece la alfabetizarea cetățenilor din cartier. În acest scop au fost numite trei cadre didactice pe lângă colectivul școlii care au avut numai sarcina de alfabetizare a populației adulte din zona. Aceste cadre , ziua se deplasau acasă la cei înscriși pentru a-i pregăti, sau în întreprinderile din cartier, pentru depistarea neștiutorilor de carte, organizând, în ore speciale, pregătiri de alfabetizare. Sâmbătă seară se prezentau la cursurile din cadrul școlii.

Acești neobosiți slujitori ai școlii au reușit să învețe carte sute de analfabeți, lumina cărții pătrunzând în toate casele cartierului. Au ajutat întreprinderile din cartier să aibă o mâna de lucru mai bine calificată, care a putut apoi să urmeze cursuri de calificare sau școli pentru însușirea unor meserii noi. Școală de pe str. Ilie Pintilie nr. 30 din 1954 până în 1959, se va numi Școală Nr. 9 . Din toamna anului 1959, primește numele de Școală Generală Nr. 8. Când, în 1962, s-a trecut la generalizarea învățământului obligatoriu de 8 ani, la Școală Generală Nr.8 s-a sărbătorit și darea în folosință a noului local de școală. Pentru construirea acestui local, fiecare familie care avea copii la Școală Generală Nr. 8 a prestat câte 30 de ore de muncă patriotică: La acest proiect au lucrat și cadrele didactice alături de constructori și de zidari. S-au evidențiat cadre didactice că: Florescu (Oprea) Eleonora, Holohan Mihai, Gheorghe Aneta, Chiriac Octavia, Ivan Hortensia, Stănescu Gheorghe, Muntean Fira, Munteanu Maria, Udrea Valentina, Hukubei Casuca care au muncit toată vara pe șantierul școlii fiind un exemplu însuflețitor pentru părinții care ajutau la ridicarea noului local.
Cu mult entuziasm, au participat și elevii, dând cărămidă din mâna-n mâna, cărând materiale de construcții cu targă și cu roabă. De menționat este faptul că Trustul de Construcții a asigurat șantierul cu specialiști, mâna de lucru fiind asigurată de viitorii beneficiari, care au asigurat de asemenea și curățenia, mobilarea și amenajarea noului local de școală. La 1 septembrie 1962, în cadrul unei mari serbări a fost tăiată panglică inaugurală a noului local de către Inspectorul General al Inspectoratului Județean Brașov, Georgescu Elena. 15 septembrie 1962.

Cursurile începeau într-o clădire nouă cu trei nivele, câte o intrare la cele două capete ale clădirii și una centrală dinspre zona cu verdeață a curții școlii. La subsolul clădirii a fost instalată centrală termică care funcționa pe gaz metan. La parterul clădirii se află șase săli de clasa, două încăperi pentru birourile directorilor și una pentru secretariat. Lângă secretariat se găsește o boxa în care a fost depozitată arhivă. La cele două capete ale clădirii, spre ieșire, au fost construite grupuri sanitare. Etajul I era alcătuit dintr-o sala pentru cancelaria profesorilor, 5 săli de clasa, un laborator pentru științele naturale, un laborator de chimie prevăzut cu o încăpere de păstrare a materialului didactic, (laboratorul avea și un laborant), un cabinet de geografie. Mai există o încăpere că magazia școlii și o încăpere pentru sediul organizației de baza PCR. Al ÎI-lea etaj a fost prevăzut cu un cabinet de științe sociale, unul de limba română, laboratorul de fizică cu o anexă pentru material didactic. Una dintre săli a fost amenajată că și cabinet de muzică fiind înzestrată cu o pianină. Tot la acest etaj mai erau trei săli de clasa și Camera Pionierilor. Două încăperi au fost destinate cabinetelor medicale – unul de stomatologie și unul de medicină generală.Aici lucrau un medic stomatolog și două asistente. Acoperișul clădirii era din plăci prefabricate. În ultimii ani a fost înlocuit de un acoperiș de tablă care oferă și spațiu de depozitare (pod).

Localul vechi al școlii (clădirea mică/corpul B) a primit destinații speciale. Din primele două săli de clasa s-a amenajat sala de sport prin dărâmarea peretelui despărțitor. Alte două săli au fost transformate în ateliere școlare; unul pentru fete, unul de lăcătușerie pentru băieți, iar holul mare rotund a fost amenajat pentru atelierul de tâmplărie. Alte două săli, prin dărâmarea peretelui despărțitor dintre ele, au folosit la amenajarea bibliotecii. Biblioteca era prevăzută de multe rafturi pentru a putea încăpea cele peste 14000 de volume din dotare, precum și patru măsuțe cu câte patru scaune. Acesta parte a sălii bibliotecii era sala de lectură. Din 1962, primul local în care a funcționat Școală Elementară de 4 ani Nr.13 a fost destinat Grădiniței Nr.23 (până nu de mult – clădirea verde de lângă școală, cea în care funcționa și Dispensarul medical Nr. 12) Școală Nr. 7 (fosta Școală Generală Nr.18), cu limba de predare maghiară a fost unificată cu Școală Generală Nr.8 în anul 1963, în anul unificării și în anii care au urmat, instituția desfășurându-și activitatea în trei corpuri și anume: clădirea nouă, clădirea veche și localul fostei Școli Nr.7 . În anii aceea învățau în cele trei localuri peste 2000 de elevi, inclusiv Liceul seral, la care învățau muncitorii ce-și desfășurau activitatea în cadrul Regionalei CFR. Că număr de elevi, Școală Generală Nr.8 a ocupat primul loc pe regiunea (județul) Brașov.

În prezent, Școală Gimnazială Nr. 8 are aproximativ 900 de elevi și un colectiv de cadre didactice dedicat și profesionist care muncesc pentru obținerea performanțelor și menținerea renumelui instituției la un nivel ridicat în comunitate.

error: Conținutul este protejat și nu poate fi copiat !!!