Școala Gimnazială Nr. 8 Brașov

În Centrul Civic, înconjurată de instituții cunoscute din domeniul bancar, financiar și administrație publică, Școala Gimnazială Nr. 8 se afla pe strada Verii nr. 2A, ca un recunoscut lăcaș de educație și cultură.
Activitatea managerială vizează optimizarea permanentă a structurilor sale de planificare, la nivel global și sectorial, de orientare metodologică a procesului de învățământ, de perfecționare și inovare a acțiunilor și instrumentelor educaționale și didactice în sensul creșterii eficienței acestora.

Cadrele didactice

Cadrele didactice beneficiază de o bogată experiență profesională și participă permanent la perfecționarea lor prin activități metodice, proiectate și prin modalități de organizare formală și non-formală, contribuind la reglarea și autoreglarea procesului de învățământ.
Școala noastră este un teritoriu generos pentru dezvoltarea interculturalității elevilor, activităţilor școlare și extrașcolare.

De ce să ne alegeți?

Experiență

Școală fondată în 1 Septembrie 1962

Rezultate

Promovabilitate de 100% la teste

Încredere

Până în prezent am avut peste xxx elevi

Profesori

Cadre didactice care se dezvoltă continuu

Activități

Diversificarea activităților extra

After School

SUSPENDAT ÎN PERIOADA COVID-19

Punctualitate

Dezvoltare

Echipă

Viziune

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Braşov este un mediu valorizant, creativ şi democratic pentru toţi factorii implicaţi în actul educaţional, care permite formarea la elevi a unei personalităţi adaptabile societăţii contemporane, o structură eficientă şi echitabilă, un furnizor de resurse educaţionale moderne şi de calitate.

O şcoală modernă, puternic ancorată în viaţa comunităţii, prin oferta educaţională actualizată şi diversificată, bazată pe valori şi principii europene, prin dialogul deschis cu toţi partenerii implicaţi în actul educaţional, prin calitate şi performanţă în spaţiul local şi naţional.

Educarea tinerilor se realizează în spiritul cetăţeniei democratice, pregătindu-i pentru a fi buni cetățeni europeni, prin dialogul deschis cu toţi partenerii implicaţi în actul educaţional, prin calitate şi performanţă în spaţiul local şi naţional.

Construirea mediului şi desfăşurarea proceselor educaţionale trebuie să răspundă nevoilor reale şi exprimate ale elevilor. Pornind de la cele fiziologice, acolo unde nu sunt satisfăcute în familie, trecând prin asigurarea siguranţei fizice și psihice a educabililor până la facilitatea integrării lor în grupuri sociale adecvate, oferindu-le respect, independenţă şi mai ales posibilităţi de autorealizare.

Misiune

Într-o societate în continuă schimbare urmărim pregătirea permanentă a elevilor noştri în scopul unei raportări proactive la provocările vieţii personale, profesionale şi publice prin formarea şi dezvoltarea de competenţe absolut necesare adaptării la viaţă şi înarmarea cu instrumente indispensabile menţinerii dorinţei de învăţare continuă şi pentru accesul permanent la surse de învăţare.

Adaptabilitate

Echilibru

After School / Programul după școală

În anul școlar 1999 -2000 școala noastră a fost printre primele care a oferit elevilor și părinților programul „După școală / After school”.

Programul este suspendat în perioada COVID-19

Program

Resurse Materiale

25 săli de clasă (corpul A)

5 săli de clasă (corpul B)

Cabinet de limba română

Laboratoare de informatică (2)

Laborator de fizică

Cabinet de engleză

Cabinet de logopedie

Laborator de biologie

Laborator de chimie

Cabinet de consiliere psihopedagogică

Secretariat

Bibliotecă

Cabinet medical

Teren de sport

Sală de sport

Serviciu de pază

Supraveghere video pe coridoare

Supraveghere video în curtea școlii

error: Conținutul este protejat și nu poate fi copiat !!!